Over ons

Waarom keuren?

 

In de Arbo-wet is sinds 1998 een artikel opgenomen dat preventieve veiligheid bij machines en apparaten moet bewerkstellingen. de zogenaamde "Richtlijn Arbeidsmiddelen". Daarmee is het periodiek keuren van machines en apparaten wettelijk verplicht geworden.

 

Niet keuren is beboetbaar: normbedrag € 900 per machine of apparaat.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen.

 

Over het VA-keur

 

•Wat zijn de voordelen van het VA-keur?

•Wat houdt een keuring in?

•Voordelen VCA en CUCMWat is het VA-keur?

COM-keur is een veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen /machines. Deze keuring wordt uitgevoerd door mechanisatiebedrijven, die aangesloten zijn bij Fedecom. Fedecom is de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en dealers van machines in de landbouw-, tuin & park- en industriesector.

Wie voert de machine-keuringen uit?

Het VA-keur bestaat sinds 1998. De ARBO wet vereist vanaf dat moment een verplichte periodieke veiligheidskeuring op arbeidsmiddelen en machines. Het uitvoeren van de VA-keuring is voorbehouden aan het VA-VCA keuringsbedrijf. Om VA-VCA keuringsbedrijf te worden dient het mechanisatiebedrijf het VCA- en CUVM certificaat te behalen. Dekra Quality ( voorheen KEMA) voert een jaarlijkse audit uit bij het keuringsbedrijf.

 

Wie bewaakt de kwaliteit?

De VA-keur veiligheidskeuring wordt uitgevoerd volgens de huidig geldende wetten , normen en eisen die op de keuring van uw machine van toepassing zijn. Het VA-keur beschikt over een technische commissie die er zorg voor draagt dat de diverse checklists altijd up to date zijn.

 

Klik hier voor meer informatie over de VA-keur