Landbouw- en industrietechniek

Genie electrische schaarhoogwerkers


 

Type


 

GS 1532

 

GS 1932

 

GS 2032

 

GS 2646

 

GS 2632

 

GS 3246

 

Werkhoogte 6.40 mtr. 7.60 mtr. 7.90 mtr. 9.80 mtr. 9.90 mtr. 11.50 mtr.
Platformhoogte 4.40 mtr. 5.60 mtr. 5.90 mtr. 7.80 mtr. 7.90 mtr. 9.50 mtr.
Platformlengte 1.83 mtr. 1.83 mtr. 2.26 mtr. 2.26 mtr. 2.26 mtr. 2.26 mtr.
Platformbreedte 0.74 mtr. 0.74 mtr. 0.81 mtr. 1.15 mtr. 0.81 mtr. 1.15 mtr.
Capaciteit 272 kg 227 kg 363 kg 454 kg 227 kg 318 kg
Machine breedte 0.81 mtr. 0.81 mtr. 0.81 mtr. 1.17 mtr. 0.81 mtr. 1.17 mtr.
Machine gewicht 1233 kg 1498 kg 1825 kg 2447 kg 1956 kg 2812 kg
Wielbasis 1.32 mtr. 1.32 mtr. 1.85 mtr. 1.85 mtr. 1.85 mtr. 1.85 mtr.
Rijsnelheid ingeschoven 4 km/uur 4 km/uur 3.5 km/uur 3.5 km/uur 3.5 km/uur 3.5 km/uur
Rijsnelheid uitgeschoven 0.8 km/uur 0.8 km/uur 3.5 km/uur 0.8 km/uur 0.8 km/uur 0.8 km/uur
Hydraulisch systeem 14.2 ltr. 14.2 ltr. 14.2 ltr. 17 ltr. 14.2 ltr. 21 ltr.
Draaicirkel buitenmaat 1.55 mtr. 1.55 mtr. 2.13 mtr. 2.29 mtr. 2.13 mtr. 2.29 mtr.
Banden (non-marking) 30 x 11 x 20 cm. 38 x 13 x 28 cm. 38 x 13 x 28 cm.
Aandrijving 24nVolt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt