Landbouw- en industrietechniek

Mestopslag

 

Sinds de start van de productie van mestzakken door Albers Alligator in 1984, zijn er duizenden geleverd over de hele wereld. Dit mestopslagsysteem werkt al bijna 30 jaar zonder problemen.


Opslag tot 7000 m3 mengmest is geen probleem voor de Albers Alligator mestzak. Deze mestzak is standaard voorzien van een zuig/vulleiding, afsluiters, morsvat, ontluchtingsopeningen en een afsluitbare inspectie opening. Doordat in de bodem een groot afschot kan worden verwerkt is hij goed te legen. De gebruikte kunststof is bestand tegen de

inwerking van elk type mengmest, zelfs als deze is aangezuurd. Ook zorgt deze kunststof voor een maximale bescherming tegen de invloed van UV-straling. Hierdoor is een lange levensduur verzekerd.